Karol Chudomelka na Oravskom hrade: obnova hradu v období socializmu

Srdečne Vás pozývame na prednášku z cyklu Po stopách Karola Chudomelku, ktorú prednesie Martina Jelínková (Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu STU) na tému Karol Chudomelka na Oravskom hrade: obnova hradu v období socializmu. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. júna 2023 od 14:00 v renesančnej budove Oravského múzea, Oravský Podzámok č. 9. Súčasťou podujatia je otvorenie sprievodnej výstavy Po stopách Karola Chudomelku približujúcej život a dielo tejto významnej osobnosti v kontexte súdobej situácie. Výstava zároveň tematizuje pamiatkovú starostlivosť v bývalom Československu v období socializmu. Je obnova Oravského hradu v druhej polovici 20. storočia výsledok totalitného režimu? Prečo nájdeme na hrade množstvo novodobých konštrukcií a materiálov ako napríklad betón či keramické dlaždice? Prednáška sa pokúsi ozrejmiť spôsob a princípy pamiatkovej obnovy Oravského hradu realizovanej podľa návrhu Karola Chudomelku. Zameria sa aj na autorove inšpirácie, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu.

Prednáška: 29. júna 2023, 14:00 – 15:30
Otvorenie výstavy: 29. júna 2023, 16:00
Trvanie výstavy: 30. júna – 30. augusta 2023

Vstup na podujatie je voľný.

Výstava prezentuje výsledky výskumu v rámci projektu VEGA č. 1/0286/21 „Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku“ riešeného na Fakulte architektúry a dizajnu STU a na Historickom ústave SAV. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky.

Organizátor: Fakulta architektúry a dizajnu STU
Spoluorganizátor: Oravské múzeum, Žilinský samosprávny kraj
Partneri projektu: Daniel Goldbach Photography