II. Remeslo v meste

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Oravská muzeálna spoločnosť s podporou Fondu na podporu umenia pripravili sériu prezentácií zaujímavých remesiel vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne.

Takmer každá druhá nedeľa bude patriť inému remeslu. Od júna do septembra remeselníci postupne odprezentujú osem remesiel. Návštevníci budú mať možnosť sa čo to dozvedieť o daných remeslách od odborných pracovníkov Oravského múzea, naživo pozrieť a vyskúšať si prácu remeselníkov.

Harmonogram

6.6.2021                               Košikárstvo

20.6.2021                            Spracovanie ľanu a vlny

4.7.2021                               Medovnikárstvo

18.7.2021                            Rezbárstvo

1.8.2021                               Hudobné nástroje

15.8.2021                            Hrnčiarstvo

5.9.2021                               Modrotlač

19.9.2021                            Drotárstvo

Prezentácia remesiel bude prebiehať za každého počasia v čase 10.00 – 17.00 hod. v exteriéri Florinovho domu v Dolnom Kubíne.

Vo výstavných priestoroch Florinovho domu pripravili zamestnanci múzea rovnomennú výstavu, ktorá prezentuje tradičné remeslá nášho regiónu a ich prepojenie na významné osobnosti. Výstava je verejnosti prístupná do 31.12.2021.