História bližšie k deťom a mládeži

Počas prehliadky majú deti a študenti možnosť netradičným spôsobom preniknúť do sveta histórie aj interaktívnou formou. Tradičná prehliadka Oravského hradu je obohatená o stanoviská s odborným výkladom z dejín stredovekého života na hrade, ktorý určite osloví nejedného milovníka histórie.

Podujatie sa uskutoční 4.-5. októbra 2018 v čase od 9:00 do 14:00h. Podujatie je určené pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ a je súčasťou klasickej historickej prehliadky hradu.

Vstupné na podujatie: 7,00€/ dospelí; 3€/študenti, dôchodcovia, ZŤP. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni OH. Podujatie je k dispozícii len pre vopred rezervované skupiny. Počet vstupov je z organizačných dôvodov obmedzený.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.