Čo v expozícii nenájdete

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo zaujímavý vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl. Počas tradičnej prehliadky Oravského hradu majú deti a študenti možnosť netradičným spôsobom preniknúť do sveta histórie. Naši odborní pracovníci interaktívnou formou odprezentujú vzácne zbierkové predmety a zaujímavosti z depozitárov, ktoré bežne návštevníci  počas prehliadky nevidia.

Podujatie prebieha iba v rámci Základného okruhu (so sprievodcom) od 9.00 -14.00 hod.
Pri príležitosti Dňa múzeí bude všetkým návštevníkom poskytnutá 50% zľava zo vstupného.

Na podujatie je potrebné vopred sa objednať na tel. čísle :043/58 16 152;  alebo mailom: informacie@oravskemuzeum.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu!