Čo v expozícii nenájdete

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo pri príležitosti „Dňa múzeí“ zaujímavé vzdelávacie podujatie s názvom „Čo v expozícii nenájdete“, ktoré je určené pre žiakov základných a stredných škôl.

V stredu 15. 5. 2024 budú mať deti a študenti možnosť netradičným spôsobom vstúpiť do sveta našich odborných pracovníkov (archeológa, archivára, etnografa, mykológa, reštaurátora a konzervátora) interaktívnou formou. Odprezentované budú aj  vzácne zbierkové predmety a zaujímavosti z depozitárov, ktoré bežne návštevníci  počas prehliadky neuvidia.

Podujatie je súčasťou Základného okruhu prehliadky Oravského hradu (so sprievodcom) v čase od 9:00 do 14:00 h.

Pri príležitosti „Dňa múzeí“ bude všetkým návštevníkom podujatia poskytnutá 50% zľava zo vstupného.

Na podujatie je potrebné sa vopred rezervovať na tel. čísle: 043 / 58 16 151, alebo mailom: rezervacie@oarvskemuzeum.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Plagát k podujatiu: