Späť

Divadlo na hrade

Pri príležitosti XXX. ročníka Divadla na hrade pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava divadelné popoludnie pre najmenších divákov, ktoré spestrí nedeľné chvíle strávené na hrade. Predstaví sa Vám Stražanovo bábkové divadlo s rozprávkou „Aladínova zázračná lampa“, ktoré patrí svojím repertoárom i formami vystupovania k výnimočným typom slovenských bábkohercov. V roku 2016 bolo bábkarstvo zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, kde Ladislav  Stražan a jeho predkovia tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrnej tradície a národného kultúrneho dedičstva.

Prvé vystúpenie – 13:00 h, druhé vystúpenie – 15:00 h.

Vstupné: dospelí – 3€, deti nad 6 rokov – 2€, deti do 6 rokov – 1€

Plagát k podujatiu: