Ekspozycje literackie

Ekspozycje literackie
Do ekspozycji literackich Muzeum Orawskiego należą: ekspozycja literacka P. O. Hviezdoslava, Dom Florina w Dolnym Kubinie, Dom Pamięci Martina Kukučína w Jasenowej, Gajówka Hviezdoslava i ekspozycja literacka poświęcona Milowi Urbanowi w Orawskiej Polhorze. Orawa jest miejscem urodzenia wielu osobistości, co znajduje swoje odbicie w liczbie ekspozycji literackich Muzeum Orawskiego.

 

Kontakt