Späť

Pamätný dom M. Kukučína opäť otvorený

Vážení návštevníci!

Na základe  rozhodnutia vlády SR o uvoľnenie opatrení spojených s COVID 19 Vám oznamujeme, že Pamätný dom M. Kukučína v Jasenovej bude v mesiaci jún pre verejnosť sprístupnený  na základe telefonickej rezervácie na t.č. 0908130841 minimálne jeden deň vopred. Rezerváciu a prehliadku možno objednať a spraviť v pracovných dňoch Po – Pi v čase 10.00 – 16.00 h.

Prehliadka expozície s obmedzeným počtom návštevníkov je možná len za prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok so sprievodom lektorky a rešpektovaním pokynov v expozícii a areáli pamätného domu. ĎAKUJEME za pochopenie.