Späť

Oravský hrad otvoril hlavnú letnú turistickú sezónu

Oravský Podzámok 2. máj 2023   Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v posledný aprílový víkend (29.4. – 30.4.) veľkolepé podujatie Thurzove slávnosti, ktorými múzeum slávnostne otvorilo hlavnú letnú turistickú sezónu na Oravskom hrade.

Program začínal v sobotu 29.04.2023 na Hlavnom nádvorí, kde prebiehal remeselný jarmok, účinkovali šermiari, sokoliari, dobové tanečnice i klasické marionetové divadlo s rozprávkou O dvanástich mesiačikoch.

Hlavný program Thurzovych slávnosti bol v nedeľu 30.04.2023 a začal historickým sprievodom obcou Oravský Podzámok. V sprievode bola celá Thurzova rodina aj s prvým novonarodeným mužským potomkom rodu – synom Imrichom a veľké množstvo účinkujúcich v historických kostýmoch a návštevníkov. Na hrade Juraja Thurza s rodinou privítal už tradične gróf Abaffy a pospolitý ľud mu odovzdal rôzne dary a renty. Salvami z delá, ktoré zapálila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurínová a riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, začala hlavná letná turistická sezóna na Oravskom hrade. O 13.00 hod. sa hostia i návštevníci presunuli na svätú omšu do Kaplnky sv. Michala a bohatý kultúrny program pokračoval na nádvorí až do večerných hodín.

„Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme  mali pred otvorením sezóny veľmi veľa práce, a to  nielen v hrade, ale aj v ostatných expozíciách múzea. Aktívne sme sa zúčastnili aj na niekoľkých výstavách cestovného ruchu v zahraničí, ktorých cieľom bolo ešte viac upriamiť pozornosť zahraničných klientov na naše skvosty Oravy, medzi ktoré patria významné kultúrno-historické pamiatky Oravský  hrad a Oravská lesná železnica, ktoré každoročne navštívi veľké množstvo návštevníkov takmer z celého sveta a pravidelne sa umiestňujú na popredných miestach v celoslovenskom meradle. V roku 2023 si Oravské múzeum pripomína 155. výročie od svojho založenia a 70. výročie od rozsiahlej generálnej obnovy Oravského hradu. Aj my chceme po sebe niečo zanechať, preto pripravujeme investičné a cezhraničné projekty a pokračujeme s postupnou obnovou jednotlivých objektov. Začiatkom leta budú môcť návštevníci už aj z diaľky vidieť nádhernú fasádu a zreštaurovanú maľbu Archívnej veže. Nezabudli sme ani na milovníkov historických podujatí a do kalendária sme zaradili aj zopár noviniek,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Oravský hrad bude počas pracovných dní v máji otvorený od 9.00  do 15.00 h a počas víkendu od 9.00 do 16.00 h. Návštevníci si môžu vybrať z troch okruhov.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk