Späť

Oprava úseku trate na Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok, 25.10.2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 24.10.2022 dočasne uzavrelo prevádzku na Oravskej lesnej železnice pre verejnosť,  z dôvodu dlhodobo plánovanej opravy trate.

„Každý rok múzeum investuje finančné prostriedky z vlastných príjmov do údržby a  opravy trate z dôvodu bezpečnosti. Práce prebiehajú po skončení hlavnej letnej turistickej sezóny. Po dôslednej obhliadke trate nezávislými odborníkmi si Oravské múzeum naplánovalo kompletnú výmenu zvršku trate v hornom úseku pri stanici Sedlo Beskýd. Úsek je dlhý stodeväťdesiat metrov, na ktorom sa odstránia opotrebované koľajnice a podvaly, vymení sa štrkové lôžko,  do ktorého sa osadia nové koľajnice a podvaly. Súčasťou prác je aj úprava a vyčistenie odvodňovacích priepustov. Pri týchto špecifických prácach je nevyhnutné spĺňať požadované stavebné, technické a bezpečnostné normy, ktoré sú dôležité pri prevádzke železničnej dráhy. Oprava trate na úzkorozchodnej železnici bude trvať jeden mesiac za normálnych klimatických podmienok,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Práce na Oravskej lesnej železnici vykonáva úspešný uchádzač verejného obstarávania spoločnosť Grif plus s.r.o. Investícia je vo výške 99 499,-€ bez DPH.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk