Späť

Obnovená Archívna veža na Oravskom hrade

Oravský Podzámok 31. júl 2023   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 30. júla 2023 slávnostne sprístupnilo pre verejnosť Veľkú terasu s obnovenou fasádou Archívnej veže a priľahlého múru.

„V roku 2017 múzeum Veľkú terasu Oravského hradu pre návštevníkov z bezpečnostného dôvodu uzatvorilo. Opadávajúca omietka ohrozovala bezpečnosť návštevníkov, Archívna veža a priľahlý hradný múr boli v havarijnom stave. Múzeum začalo s prípravami zámeru na obnovu pamiatky. Po reštaurátorskom a architektonicko-historickom výskume pristúpilo k celkovej obnove a rekonštrukcii originálnej fasádnej maľby Archívnej veže zo začiatku 16. storočia. Návštevníci Oravského hradu môžu opäť vidieť nádhernú šablónovú výzdobu s rytou linkou bosáže a  v dolnej časti  diagonálnu  výzdobu, ktorú tvorí kosodĺžniková šachovnica bordovo-červeného sfarbenia. Počas obnovy došlo k výmene kamenných okenných parapetov, odtokových žľabov a uskutočnila sa aj konzervácia kovových mreží, tiahla a okeníc. Celkové náklady na obnovu a reštaurovanie boli vo výške 293 160,56 Eur, ktoré múzeum financovalo z vlastných zdrojov – príjmov múzea zo vstupného. Obnovu realizovala firma Bauman stavby s.r.o., v rámci III. etapy obnovy fasádnych omietok Dolného hradu,“ povedala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková.

Archívna veža vznikla na mieste nárožnej bašty, ktorej úlohou bolo zaistiť obranu hradu z južného smeru. Predpokladá sa, že obranná stavba stála na pôvodnom mieste už hlboko v stredoveku, keď dnešný dolný hrad pôsobil ako opevnené podhradie. Archívna veža slúžila ako obrana Tretej vstupnej brány v období vlády kráľa Mateja Korvína, ktorý dal hrad prestavať. Jej vojenský význam sa znížil, keď vznikla Druhá hradná brána s príslušným opevnením za pôsobenia Jána z Dubovca.  Počas prestavby za grófa Juraja Thurza, kedy vznikla dnešná Prvá brána a Južný bastión, bola Archívna veža začlenená do súboru budov Tretej brány a tento stav trvá až do súčasnosti. Od vzniku Oravského komposesorátu bol v priestoroch Archívnej veže umiestnený archív do roku 1956, potom bol premiestnený najskôr do Žiliny a neskôr do Bytče. Od čias generálnej rekonštrukcie, ktorá prebiehala od roku 1953 slúži Archívna veža ako depozit pre zbierkové predmety Oravského múzea z odboru archeológie.

Pri tejto príležitosti za prítomností pozvaných hostí riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková symbolicky  s poslancom ŽSK Zdenkom Kubáňom opätovne sprístupnila priestory Veľkej terasy. Súčasťou otvorenia bola aj výstava veľkoformátových fotografií, ktoré zobrazovali stav a degradáciu pred obnovou. Po slávnostnom otvorení sa pozvaní hostia odobrali do Kaplnky sv. Michala na slávnostný koncert, v podaní poľského kvinteta soulových a jazzových skladieb z repertoáru úspešnej speváčky Randy Crawford, ktorý sa konal pri príležitosti 155. výročia vzniku Oravského múzea a 70. výročia od poslednej obnovy Oravského hradu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk