Citizens association

Oravská muzeálna spoločnosť

V roku 2017 podnikli zamestnanci Oravského múzea kroky ku založeniu občianskeho združenia s názvom Oravská muzeálna spoločnosť. Cieľom združenia je podporovať aktivity múzea, napomáhať k rozvoju kultúry a turizmu v našom regióne. Oravská muzeálna spoločnosť bola oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR v júli 2017. Združenie bude vyvíjať aktivity na zachovanie, ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v regióne, dostávať ich do povedomia širokej verejnosti, venovať sa výskumu, publikačnej činnosti, rozvoju kultúry a turizmu.

Oravská muzeálna spoločnosť privíta nových členov, ktorí majú záujem zapájať sa do aktivít združenia. V prípade záujmu o členstvo v občianskom združení Oravská muzeálna spoločnosť  si môžete vyžiadať prihlášku na mailovej adrese literarne@oravskemuzeum.sk.