Späť

Novinky Oravského múzea na sezónu 2021

Oravský Podzámok 12. apríl 2021 –  Oravské múzeum v rámci cezhraničnej spolupráce SR-PL v spolupráci s mestom Czarny Dunajec zrealizovalo projekt, pod názvom Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska,  ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – INTERREG V.  Vďaka projektu má múzeum novinky. Bol natočený VR film o Oravskom hrade, vznikla 2D verzia filmu a digitalizácia vzácneho historického textília. Vo VR filme divák uvidí takmer všetky hradné priestory, ktoré sú doplnené a obohatené o dobové scény a tiež ukážky zo života z dávnej minulosti. Návštevníci si ho budú môcť od pozrieť cez VR okuliare v novej budove, ktorá sa nachádza pri hlavnej ceste vedľa zreštaurovanej Renesančnej budovy. „Myšlienka, prečo natočiť VR film sa zrodila vtedy, keď  som rozmýšľala nad tým, ako sprístupniť a  priblížiť hrad ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa na Oravský hrad nemôžu dostať. Hrad stojí na vysokom brale, terén je veľmi náročný, nie pre všetkých ľudí prístupný, v hradnom areáli sa nachádza takmer 700  schodov a to je veľmi náročné. Cez VR okuliare si návštevníci budú môcť pozrieť hrad a jeho hradné časti v plnej kráse, nikým a ničím nerušení,  v nových priestoroch múzea, ktoré plánujeme sprístupniť osobám so špeciálnymi potrebami ešte túto letnú turistickú sezónu. Skrátená 2D verzia filmu a bonusové video pod názvom – Oravský hrad ako ho nepoznáte, sú už pre návštevníkov prístupné v najvyššej časti Oravského hradu v Citadele. Na videách uvidia také časti Oravského hradu, ktoré nie sú návštevníkom z bezpečnostných dôvodov prístupné,“  povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. V rámci mikroprojektu bola zrealizovaná aj digitalizácia piatich historických odevných prvkov, ktoré pochádzajú zo 17. storočia a  v súčasnosti sú vystavené v špeciálnej klimatizovanej vitríne v Klenotnici Oravského hradu a pochádzajú z hrobiek Thurzovcov a Henkelovcov z  Kaplnky sv. Michala.
Cieľom 3D digitalizácie bolo, aby sme zachovali vzácne zbierkové predmety aj pre ďalšie  generácie vo virtuálnom priestore a návštevník si ich bude môcť pozrieť z pohodlia domova. Oravské múzeum je jedno z mála múzeí v rámci Európy, ktoré sa môže pýšiť cennými zbierkovými predmetmi, ktoré sa zachovali v hrobkách a boli zreštaurované. Ich hodnota sa nedá vyčísliť. Odevy sú prístupné na platforme sketchfab s krátkym opisom v troch jazykových mutáciách aj pre osoby so špeciálnymi potrebami“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. V rámci rovnakého mikroprojektu sa podarilo zrealizovať aj nákup informačného multimediálneho totemu, ktorý je umiestnený v Informačnom centre Oravského hradu. Návštevníkom poskytuje množstvo informácií o expozíciách Oravského múzea ale aj iných atrakciách na poľsko-slovenskom pohraničí. Oravské múzeum počas hlavnej letnej turistickej sezóny otvorí pre návštevníkov aj dvere do zreštaurovaných priestorov prízemia Západnej bašty. „Okrem noviniek na Oravskom hrade plánujeme na stanici Sedlo Beskyd  v areáli Oravskej lesnej železnice vybudovanie nového expozičného objektu, na mieste, kde stála goralská drevenica, ktorá zhorela na jar v roku 2020“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Oravské múzeum pripravilo aj niekoľko tradičných podujatí, ktoré sú medzi návštevníkmi dlhé roky obľúbené, ale aj pár noviniek ako napríklad Svadby z rodu Esterházy, Rehoľné a mníšske rády , či Byť šľachticom nie je len tak. Návštevníci sa môžu  tešiť aj na obľúbené nočné prehliadky.

DIGITALIZOVANÉ POHREBNÉ ODEVY NÁJDEŠ TU

 Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk