Späť

Nové archeologické výskumy na Ostražici

Oravské múzeum P. O Hviezdoslava v spolupráci s obcou Nižná Vás pozýva  na prednášku o nových archeologických výskumoch a povrchových zberoch Oravského múzea, ktoré sa realizovali v rokoch 2019 – 2023. Vypočujete si najnovšie poznatky nielen o histórii kopca Ostražica, ale aj o jeho okolí. Prednáška sa bude venovať taktiež spôsobu stravovania na hradisku a v jeho zázemí, ktorý vyplýva z najnovších multidisciplinárnych analýz.

Prednáška sa uskutoční 23. 2. 2024 v kinosále Domu kultúry Nižná o 18:00 h.

Prednáša archeologička Oravského múzea Mgr. Barbora Lofajová Danielová .

Plagát k podujatiu: