Späť

Mykologická a botanická poradňa

V piatok 30.9.2022 sa v areáli Florinovho domu v Dolnom Kubíne uskutoční podujatie pod názvom „Mykologická a botanická poradňa“. Cieľom podujatie je poskytnutia poradenstva z oblasti botaniky a mykológie a prezentácia nazbieraného živého materiálu v podobe húb a rastlín. Témou podujatia budú invázne a liečivé rastliny, spoznávanie a určovanie drevín podľa plodov. Z ríše húb budú odprezentované jedlé, nejedlé a jedovaté druhy na živých exemplároch. Súčasťou podujatia bude aj výstava informačných bannerov.

  • Podujatie bude prebiehať v čase od 9.00 do 16.00 hod
  • Vstup na podujatie je voľný
  • Podujatie je vhodné aj pre ZŠ a SŠ

Podujatie je realizované v rámci malého projektu „Spájajú nás Beskydy“ SK/FMP/11b/10/017 v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.