Späť

My školou povinní…

My školou povinní…

Výstava umiestnená v priestoroch Hradnej dvorany na Oravskom hrade

V priestoroch Hradnej dvorany na Oravskom hrade sme 04. 07. 2020 otvorili novú tematickú výstavu pod názvom My školou povinní…

Výstava sa venuje dejinám školstva na našom území a predovšetkým na Orave od najstarších čias do nedávnej minulosti. Informačné panely sa zameriavajú  na dejiny školstva od stredoveku do konca 20.stor. a obsahujú informačné texty, fotografie a maľby, doplnené o odborné popisy. V rámci výstavy sú prezentované dve vyučovacie triedy z dvoch rôznych historických období. Prvá trieda, znázorňuje pohľad do triedy ľudovej školy v období Rakúsko – Uhorska pred prvou svetovou vojnou. Druhá trieda, prezentuje učebňu z 80. rokov 20. stor. Vo vitrínach sú sprístupnené autentické zbierky z oblasti školstva. Môžeme v nich vidieť školské pomôcky z čias Rakúsko – Uhorska a z medzivojnového obdobia, učebnice a žiacke pomôcky z obdobia tzv. socialistického režimu v ČSSR, prístroje a technika záujmového krúžku mladých fotografov a programátorov a technické školské pomôcky z fyziky a biológie. Výstavu dopĺňajú mapy, náučné plagáty a dobové oblečenie žiakov a učiteľov. Výstava bude pre návštevníkov otvorená do 31.8.2020.

PhDr. Martin Chmelík, autor výstavy