Lektor/-ka v Pamätnom dome Martina Kukučína

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme pracovníka aj študenta, dôchodcu na obdobie počas turistickej sezóny (máj – október) v roku 2020 na pozíciu lektora/-ky v Pamätnom dome Martina Kukučína v Jasenovej.

Termín nástupu: 15. apríl 2020

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie

Pracovný úväzok: sezónna práca na dobu určitú (hlavný pracovný pomer alebo dohoda po dohovore so zamestnávateľom)

Požiadavky na uchádzača:

  • pozitívny vzťah k literárnej histórii a pamiatkam
  • znalosť o literárnych osobnostiach (M. Kukučín, P. O. Hviezdoslav, M. Urban, T. H. Florin. L. Nádaši-Jégé)
  • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
  • zodpovednosť, flexibilita
  • znalosť jedného cudzieho jazyka vítaná (nie je podmienkou)

Požadované doklady:

  • profesijný životopis
  • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR

 Ponúkaný plat (brutto): 3,33 €/hod

Platové podmienky:

▪ mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z.  Zákon o odmeňovaní niektorých

zamestnancov vo verejnom záujme v prípade hlavného pracovného pomeru

Podanie žiadosti: do 20. marca 2020 mailom na biblioteka@oravskemuzeum.sk alebo poštou na (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Literárnovedné odd., Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín). Viac informácii o Pamätnom dome M. Kukučína získate na www.oravskemuzeum.sk