MÚZEUM HROU

Interaktívne priestory „Múzea hrou“ boli vytvorené v Renesančnej budove v rámci projektu „Otvorené múzeá- rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ č. PLSK 01.01.00-12-0098/17-00, Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Sú určené pre všetkých návštevníkov so zreteľom na osoby so špeciálnymi potrebami.

V priestoroch sú inštalované interaktívne makety Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, hmatové panely, tyflografika, oddychová a hravá zóna. Návštevníci si môžu v týchto priestoroch pozrieť aj VR film prostredníctvom VR okuliarov o Oravskom hrade.

Vstup do priestorov nie je spoplatnený.

Otváracie hodiny
aprílzatvorené
máj - jún09.00 - 15.00
júl - august09.00 - 16.00
september - marec10.00 - 15.00
Vstupné
vstup voľný