Späť

Darujte 2% z vašich daní Oravskej muzeálnej spoločnosti

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, založilo v roku 2017 občianske združenie- Oravská muzeálna spoločnosť. Vznik podmienila potreba podporovať kultúru a jej aktivity v oravskom regióne. Tento cieľ sa snažíme splniť kvalitne aj v tomto roku s Vašou pomocou a preto sa uchádzame o 2%-3% z daní. Ak chcete venovať svoje dane na rozvoj kultúry a zvýšiť tak kvalitu kultúrneho života v regióne alebo viete o niekom, kto by tak urobil, dajte mu o nás vedieť.

Dôvody prečo práve Oravská muzeálna spoločnosť má získať vašu podporu:

  • rozvíjame aktivity v oblasti kultúry, histórie, dopravy a ľudových tradícií na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,
  • aktívne sa zapájame sa do rôznych kultúrno-osvetových aktivít,
  • neustále sa snažíme získať finančné prostriedky z rôznych grantov a dotácií,
  • aktívna spolupráca na aktivitách Oravského múzea P. O. Hviezdoslava a spolupráca s inými kultúrnymi organizáciami
  • naše aktivity sú pripravené pre všetky vekové kategórie a z rôznych oblastí – literatúra, archeológia, história a prírodné vedy.

Zrealizované projekty pod činnosťou Oravskej muzeálnej spoločnosti:

  • Večer klasikov, Svoji svojmu, Remeslo v meste, Hviezdoslav našimi očami, Gorali včera a dnes a iné.

Potrebné údaje na darovanie 2% až 3%:

ORAVSKÁ MUZEÁLNA SPOLOČNOSŤ, IČO: 509 88 891

Podrobný popis a všetky potrebné informácie týkajúce sa združenia nájdete na: https://www.oravskemuzeum.sk/obcianske-zdruzenie/

Tlačivo na darovanie 2% z daní nájdete na:

https://www.oravskemuzeum.sk/wp-content/uploads/oravskemuzeum/2-percentaOMS.pdf

Ďakujeme,

občianske združenie Oravská muzeálna spoločnosť.