Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.čČísloObjednávateľDodávateľPredmetSuma s DPHZverejnenéTyp
1417.28/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFond na podporu umeniaPoskytnutie fin.prostriedkov na realizáciu projektu "Nové tóny starých hudobných nástrojov"2000,-€14.06.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:28/2022
Predmet:Poskytnutie fin.prostriedkov na realizáciu projektu "Nové tóny starých hudobných nástrojov"
Fakturovaná suma s DPH:2000,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Fond na podporu umenia
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:3.6.2022
Platnosť:
Dátum účinnosti:15.6.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:14.06.2022
1418.29/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFond na podporu umeniaPoskytnutie fin.prostriedkov na realizáciu projektu "Orbis Sensualium Pictus"2000,-€14.06.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:29/2022
Predmet:Poskytnutie fin.prostriedkov na realizáciu projektu "Orbis Sensualium Pictus"
Fakturovaná suma s DPH:2000,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Fond na podporu umenia
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:3.6.2022
Platnosť:
Dátum účinnosti:15.6.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:14.06.2022
1419.30/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaRadovan HrbekHudobné vystúpenie dobovej hudby Artio300,-€23.06.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:30/2022
Predmet:Hudobné vystúpenie dobovej hudby Artio
Fakturovaná suma s DPH:300,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Radovan Hrbek
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:22.6.2022
Platnosť:
Dátum účinnosti:24.6.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:23.06.2022
1420.31/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.Poskytnutie zľavy vo výške 20% zo vstupného ma Or.hrad "Základný okruh" a propagácia zľavy30.06.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:31/2022
Predmet:Poskytnutie zľavy vo výške 20% zo vstupného ma Or.hrad "Základný okruh" a propagácia zľavy
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Adresa:Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
IČO:35914939
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:29.6.2022
Platnosť:do 30.6.2024
Dátum účinnosti:1.7.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:30.06.2022
1421.32/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaMgr. Radovan Blaho, reštaurátorBezplatná výpožička zbierk. predmetu za účelom reštaurovania01.07.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:32/2022
Predmet:Bezplatná výpožička zbierk. predmetu za účelom reštaurovania
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Mgr. Radovan Blaho, reštaurátor
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:1.7.2022
Platnosť:do 30.6.2023
Dátum účinnosti:2.7.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:01.07.2022
1422.33/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaMgr. Radovan Blaho, reštaurátorReštaurovanie zbierkového predmetu2380,-€01.07.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:33/2022
Predmet:Reštaurovanie zbierkového predmetu
Fakturovaná suma s DPH:2380,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Mgr. Radovan Blaho, reštaurátor
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:1.7.2022
Platnosť:do 30.6.2023
Dátum účinnosti:2.7.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:01.07.2022
1423.34/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaPoscom s.r.o.Mobilný POS terminál11.07.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:34/2022
Predmet:Mobilný POS terminál
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Poscom s.r.o.
Adresa:Golianova 93, 949 01 Nitra
IČO:51031884
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:31.5.2022
Platnosť:
Dátum účinnosti:12.7.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:11.07.2022
1424.35/2022Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaJABLOTRON Slovakia s.r.o.Zabezpečenie objektu3,59€/mes.11.07.2022Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:35/2022
Predmet:Zabezpečenie objektu
Fakturovaná suma s DPH:3,59€/mes.
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Adresa:Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO:31645976
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:1.7.2022
Platnosť:
Dátum účinnosti:12.7.2022
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:11.07.2022

Zverejnené doklady od 1.1.2020

Doklady

Zoznam dokumentov 2022 na stiahnutie

Zoznam dokumentov 2021 na stiahnutie