Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.čČísloObjednávateľDodávateľPredmetSuma s DPHZverejnenéTyp
1081.25/2020Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaTel-A-Wiew, s.r.o.Spolupráca pri zabezpečení historických prehliadok Or.hradu23.06.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:25/2020
Predmet:Spolupráca pri zabezpečení historických prehliadok Or.hradu
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Tel-A-Wiew, s.r.o.
Adresa:Sokolská 1623, 903 01 Senec
IČO:47317493
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:22.6.2020
Platnosť:do 31.12.2020
Dátum účinnosti:24.6.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:23.06.2020
1082.26/2020Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFond na podporu umeniaPoskytnutie finančného príspevku na realizáciu Projektu s názvom "Portréty v zbierkach Oravského hradu"8000,-€24.06.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:26/2020
Predmet:Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu Projektu s názvom "Portréty v zbierkach Oravského hradu"
Fakturovaná suma s DPH:8000,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Fond na podporu umenia
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:18.6.2020
Platnosť:neuvedená
Dátum účinnosti:25.6.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:24.06.2020
1083.27/2020Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFond na podporu umeniaPoskytnutie finančného príspevku na realizáciu Projektu s názvom "Reštaurovanie z fondu ČK"2000,-€24.06.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:27/2020
Predmet:Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu Projektu s názvom "Reštaurovanie z fondu ČK"
Fakturovaná suma s DPH:2000,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Fond na podporu umenia
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:18.6.2020
Platnosť:neuvedená
Dátum účinnosti:25.6.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:24.06.2020
1084.28/2020Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaMinisterstvo kultúry SRPoskytnutie dotácie0,-€29.06.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:28/2020
Predmet:Poskytnutie dotácie
Fakturovaná suma s DPH:0,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Ministerstvo kultúry SR
Adresa:Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
IČO:00165182
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:16.6.2020
Platnosť:do 31.12.2020
Dátum účinnosti:30.6.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:29.06.2020
1085.29/2020Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFond na podporu umeniaPoskytnutie finančného príspevku na realizáciu Projektu s názvom "Germicídne žiariče v depozitároch Oravského hradu"4000,-€08.07.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:29/2020
Predmet:Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu Projektu s názvom "Germicídne žiariče v depozitároch Oravského hradu"
Fakturovaná suma s DPH:4000,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Fond na podporu umenia
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:1.7.2020
Platnosť:
Dátum účinnosti:9.7.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:08.07.2020
1086.30/2020Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní zliav za služby poskytované Partnerom08.07.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:30/2020
Predmet:Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní zliav za služby poskytované Partnerom
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Adresa:Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
IČO:35914939
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:7.7.2020
Platnosť:do 30.6.2022
Dátum účinnosti:9.7.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:08.07.2020
1087.30/2020 KOravské múzeum P.O.HviezdoslavaMgr. Angelika FogášováKomisionálny predaj suvenírov11.07.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:30/2020 K
Predmet:Komisionálny predaj suvenírov
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Mgr. Angelika Fogášová
Adresa:Medzibrodie nad Oravou 18, 026 01 Dolný Kubín
IČO:37358502
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:10.7.2020
Platnosť:do 31.12.2020
Dátum účinnosti:12.7.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:11.07.2020
1088.31/2020 KOravské múzeum P.O.HviezdoslavaDušan KozákKomisionálny predaj suvenírov11.07.2020Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:31/2020 K
Predmet:Komisionálny predaj suvenírov
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Dušan Kozák
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:10.7.2020
Platnosť:do 31.12.2020
Dátum účinnosti:12.7.2020
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:11.07.2020

Zverejnené doklady od 1.1.2020

Doklady