Späť

Zmena otváracích hodín

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.11.2019 do 31.03.2020 dôjde k zmene otváracích hodín a to od 9.30 do 15.00 hod. V tomto období bude pre návštevníkov prístupný len Základný okruh A. Z dôvodu sanácie vnútorného brala je Citadela (najvyššia časť hradu) uzatvorená, ako kompenzáciu poskytuje Oravské múzeum prehliadku nadzemného podlažia Thurzovho paláca.

Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.