Späť

Výzva autorom ZOM 2019

Vážený autor,

v prípade záujmu o publikovanie v ďalšom ročníku Zborníka Oravského múzea nám pošlite názov svojej štúdie do 13. decembra 2019.

    Odovzdanie kompletného textu príspevku do pripravovaného XXXVI. ročníka Zborníka Oravského múzea 2019 je najneskôr do 20. marca 2020. Svoj text a prílohy (samostatné súbory) posielajte elektronicky na adresu: biblioteka@oravskemuzeum.sk  V prípade väčších obrazových príloh (nad 10 MB) použite jednorazovú zásielku cez www.uschovna.sk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

     Zaslaná štúdia bude publikovaná až po odporúčaní oponenta a po schválení redakčnou radou. Redakcia posiela všetky príspevky na korektúru jazykovej korektorke. Zároveň po grafickom spracovaní príspevkov (vrátane obrazového materiálu) posiela redakcia jednotlivým autorom zalomený text v pdf verzii na autorskú korektúru, v ktorej sám autor vyznačí opravy, úpravy a prípadné doplnenia.

Novinkou XXXVI. ročníka Zborníka Oravského múzea je výber konkrétnej metódy na zjednotenie metódy citovania v celom zborníku. Po nahlásení názvu štúdie Vám obratom pošleme záväzné aktuálne POKYNY pre autorov a metódu citovania. ĎAKUJEME.

Redakčná rada Zborníka Oravského múzea