XV. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni

Príďte si vychutnať príjemné popoludnie v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni má v Oravskom múzeu už dlhoročnú tradíciu a teší sa veľkej obľube zo strany návštevníkov. Tento rok sa okrem predstavenia dvoch velikánov slovenskej literatúry sa môžete tešiť na hudobné vystúpenie Kysuckého Prameňa a Heligonkárov spod Choča ZUŠ P. M. Bohúňa. Na lúke za hájovňou bude prebiehať sprievodný program pre deti a zabezpečené je aj občerstvenie. Podujatie sa bude niesť v duchu významných výročí: 170. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava a 115. výročie narodenia Mila Urbana. Program otvoríme slávnostnou sv. omšou v areáli hájovne o 11.30h.

Podujatie sa uskutoční 1. septembra 2019 v čase 11.30 – 15.30h v areáli Hviezdoslavovej hájovne na Podvrší v Oravskej Polhore. Vstup na podujatie je bezplatný.

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.