XIV. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni

Príďte si vychutnať príjemné popoludnie v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni má v Oravskom múzeu už dlhoročnú tradíciu a teší sa veľkej obľube zo strany návštevníkov. Tento rok sa okrem predstavenia dvoch velikánov slovenskej literatúry môžete tešiť na divadelné predstavenie pre deti v podaní Divadla z domčeka a o zábavu sa postarajú aj vynikajúci hudobníci z hudobnej skupiny Križiaci. Na lúke za hájovňou bude prebiehať sprievodný program pre deti a zabezpečené je aj občerstvenie. Program otvoríme slávnostnou svätou omšou v areáli hájovne o 12:00 h, ktorej celebrantom je don Luscoň.

Podujatie sa uskutoční 2. septembra 2018 od 12:00h v areáli Hviezdoslavovej hájovne. Na podujatie je možné prísť autom cez Rabčice okolo družstva, cez Kohútovú okolo píly a od Slanej Vody.

Vstup na podujatie a do expozícií Hviezdoslavovej hájnikovej ženy a Mila Urbana je bezplatný.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.