Hviezdoslav

Pri príležitosti 170.výročia narodenia významného slovenského básnika sme pre Vás pripravili v priestoroch Florinovho domu výstavu, vďaka ktorej sa môžete dozvedieť zaujímavosti z Hviezdoslavovho života. Okrem zaujímavej textovej časti si budete môcť pozrieť aj predmety súvisiace s jeho životom, z ktorých väčšina nebola doposiaľ vystavovaná. Napríklad originál návrhu Hviezdoslavovej sochy pred Čaplovičovou knižnicou, či posmrtnú masku básnika. Pre žiakov škôl sú pripravené pracovné listy a pri objednávke vopred je možné zorganizovať vyučovaciu hodinu.

Výstava potrvá do 21.7.2019.

Tešíme sa na Vašu návštevu.