Lektor v Pamätnom dome M. Kukučína

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme pracovníka (aj dôchodcu) na obdobie počas hlavnej turistickej sezóny (1.5. – 30.6. a 1.9. – 31.10. 2019) na pozíciu lektora/-ky v Pamätnom dome M. Kukučína v Jasenovej.

Finančné ohodnotenie (brutto): 2,99 €/hod. Ponúkame tvorivú prácu so školskými výpravami a návštevníkmi v zaujímavej expozícii rodného domu spisovateľa. Podmienkou je stredoškolské vzdelanie, pozitívny vzťah k literatúre, komunikatívnosť, flexibilita, príjemné vystupovanie.

Svoje žiadosti spolu s krátkym životopisom a kontaktom zasielajte do 31. 3. 2019  poštou na (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Literárnovedné odd., Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín) alebo mailom na biblioteka@oravskemuzeum.sk (t.č. +421/43/5864780).

Viac informácii o Pamätnom dome M. Kukučína a expozíciách múzea na www.oravskemuzeum.sk