Lektor – sprievodca pre literárne expozície

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme na letnú turistickú sezónu v mesiacoch júl – august brigádnikov – študentov na pozíciu „lektor  – sprievodca“ v expozíciách Hviezdoslavova Hájnikova žena a Milo Urban v Oravskej Polhore a v Pamätnom dome M. Kukučína v Jasenovej.

Finančné ohodnotenie (brutto): 2,99 €/hod.

Ponúkame zaujímavú prácu v príjemnom prostredí literárnych expozícií a ich prírodných areálov. Podmienkou je dosiahnutý vek minimálne 18 rokov, pozitívny vzťah k literatúre, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie.

Svoje žiadosti s kontaktom a uvedením, v ktorej expozícií chcete pracovať, posielajte do 31.3.2019 poštou (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Literárnovedné odd., Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín) alebo mailom na biblioteka@oravskemuzeum.sk