Kalendárium podujatí

Kalendárium podujatí na rok 2019
Názov podujatia Expozícia Dátum
Noc krvavej grófky Oravský hrad 5. 7.
Hradná lekáreň Oravský hrad 7. 7.
Svadby rodu Thurzo Oravský hrad 14. 7.
Koncert v Kaplnke sv. Michala Oravský hrad 14. 7.
Country popoludnie Oravská lesná železnica 14. 7.
Putovanie za remeslom Oravský hrad 21. 7.
Tajomný hrad Oravský hrad 26. 7.
Divadlo na hrade Oravský hrad 28. 7.
Nech to para tlačí Oravská lesná železnica 28. 7.
Deň v stredoveku Oravský hrad 4. 8.
Včelárske popoludnie Oravská lesná železnica 4. 8.
Tajomný hrad Oravský hrad 9. 8.
Umenie starých majstrov Oravský hrad 11. 8.
Kúzelník na Oravskom hrade Oravský hrad 18. 8.
Sokoliarske umenie dravých vtákov Oravský hrad 25. 8.
Remeselný deň Oravská lesná železnica 25. 8.
Drakula - upír Nosferatu Oravský hrad 30. 8.
Byť šľachticom nie je len tak Oravský hrad 1. 9.
Stretnutie pri Hájovni Oravská lesná železnica 1. 9.
Staň sa železničiarom Hviezdoslavova hájovňa 18. 9. - 19. 9.
História bližšie deťom a mládeži Oravský hrad 25. 9. - 26. 9.
Mikuláš na Oravskom hrade Oravský hrad 1. 12.
Lesnou železnicou za Mikulášom Oravská lesná železnica 1. 12.
Adventný koncert Oravský hrad 15. 12.
Vianoce na hrade Oravský hrad 27. 12. - 29. 12.
Podujatia

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.