Ľudia a poklady lužickej kultúry (Severozápadné Slovensko na rozhraní bronzového a železného veku)

 

Oravské múzeum prezentuje putovnú výstavu organizovanú v spolupráci so SNM v Martine a Považským múzeom v Žiline. Výstava sa venuje najmä regiónom: Orava, Považie a Turiec v dobe bronzovej a železnej, kedy túto oblasť osídľovala tzv. lužická kultúra. Prostredníctvom výstavy sa návštevníci oboznámia s ľuďmi, ktorí pred viac ako troma tisícročiami obývali širokú oblasť zaberajúcu takmer celé dnešné Poľsko, východné Nemecko, severné Čechy, Moravu a časť Slovenska. Výstava Ľudia a poklady lužickej kultúry na základe početných archeologických nálezov rekonštruuje spôsob života (osídlenie, odievanie, remeslá), obrany a pohrebné zvyklosti tejto pravekej kultúry.

Na výstave sú prezentované aj unikátne bronzové predmety, ktoré nositelia lužickej kultúry vyrábali a používali (šperky, ozdoby, zbrane). Tie sa často dostávali na veľké vzdialenosti do zahraničia. Zaujímavé pre návštevníkov budú aj repliky odevu lužického obyvateľstva, modely opevnenia, sídliska, hradiska, obytného domu, mohyly či rekonštrukcie žiarových hrobov a pohrebnej hranice.

 

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 6.11.2019 do 10.3.2020

Kurátor výstavy: Mgr. Barbora Lofajová Danielová

Autori výstavy: Mgr. Dominika Andreánska, Mgr. Marek Both, Mgr. Barbora Lofajová Danielová, Mgr. Zuzana Staneková

Expozícia Pamätná izba T.H.Florina

Rezervácie prehliadok, informácie

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.