TIBOR SPITZ – holokaust

Autorská výstava malieb židovského umelca pochádzajúceho z Dolného Kubína, ktorý v tomto roku oslavuje 90. narodeniny. Obdobie 2. svetovej vojny prežil v Dolnom Kubíne a blízkom okolí. V 60. rokoch emigroval do Kanady a neskôr sa usadil v USA. V súčasnosti žije v meste Kingston v štáte New York. Potlačené spomienky na hrôzy holokaustu, ktoré prežil Tibor v detstve začal reflektovať prostredníctvom výtvarného umenia.

Umelecké diela Tibora Spitza zapožičalo SNM, pobočka Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Mesto Dolný Kubín. Prvá výstava týchto obrazov na Slovensku bola sponzorovaná vtedajším prezidentom Slovenskej republiky a konala sa v roku 2002 v Harmincovej sieni Slovenského národného múzea v Bratislave. Ďalšie výstavy malieb boli na Zvolenskom zámku, na Myjave, v Poprade a v Židovskom múzeu v Prahe.  Kurátor výstavy: Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.

Výstava je doplnená o stručnú históriu židovskej kultúry v Dolnom Kubíne.

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 1.8. do 18.10.2019

Expozícia Pamätná izba T.H.Florina

Rezervácie prehliadok, informácie

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.