100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice

V rámci podujatia Nech to para tlačí, ktoré 09. 09. 2018 v priestoroch Oravskej lesnej železnice organizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa uskutočnila vernisáž výstavy 100. výročie Oravskej lesnej železnice.

olz muzeum na kolajniciach vystava

Výstava je umiestnená v nových výstavných priestoroch železničného vozňa, ktorý bol rekonštruovaný v rámci mikroprojektu Európskej únie Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Návštevníci výstavy sa môžu oboznámiť s históriou a osudmi významného historického a technického diela – Oravskej lesnej železnice, ktorá si v tomto roku 2018 pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Storočné dejiny železničky sú prezentované na paneloch, na ktorých sa nachádzajú dobové fotografie, mapy, plány a informačné texty. Súčasťou výstavy je aj malá kolekcia artefaktov z čias stavby oravskej lesnej železnice a komerčnej premávky na nej.

Informácie o výstave

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.