100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice

V rámci podujatia Nech to para tlačí, ktoré 09. 09. 2018 v priestoroch Oravskej lesnej železnice organizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa uskutočnila vernisáž výstavy 100. výročie Oravskej lesnej železnice.

olz muzeum na kolajniciach vystava

Výstava je umiestnená v nových výstavných priestoroch železničného vozňa, ktorý bol rekonštruovaný v rámci mikroprojektu Európskej únie Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Návštevníci výstavy sa môžu oboznámiť s históriou a osudmi významného historického a technického diela – Oravskej lesnej železnice, ktorá si v tomto roku 2018 pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Storočné dejiny železničky sú prezentované na paneloch, na ktorých sa nachádzajú dobové fotografie, mapy, plány a informačné texty. Súčasťou výstavy je aj malá kolekcia artefaktov z čias stavby oravskej lesnej železnice a komerčnej premávky na nej.

Informácie o výstave

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.