Fajky v zbierkach Oravského múzea

 

Výstava prezentuje unikátne umelecké výrobky – fajky, v zbierkovom fonde Oravského múzea, ktoré pochádzajú z okolitých kaštieľov a kúrií. Prezentované sú taktiež fajky nájdené archeologickým výskumom (Oravský hrad, Babín, Krivá). Výstava je doplnená fotografiami z archívu Oravského múzea.

Najstaršie fajky sú zo 17. storočia. Rozšírili sa počas tureckých vojen, pod vplyvom Turkov (dokladajú to najstaršie tvary fajok s hlavicou v tvare tureckého turbanu). V tom čase katolícka cirkev fajčenie a ich výrobu zakazovala. Napriek tomu sa fajky vyrábali v keramických dielňach, a to tajne. Až na prelome 18/19. storočia bolo fajkárstvo v habsburgskej monarchii uznané ako slobodná výrobná činnosť. Vytvorili sa špeciálne dielne na výrobu fajok, pričom si fajkári už svoje výrobky značkovali. Fajky už neboli len pre bežnú potrebu, stali sa symbolom sociálneho postavenia.

Na základe kolkov a značiek pozorujeme zaujímavé pohyby fajok v rámci Európy. Fajky na Orave pochádzajú z významných dielní vtedajšieho Uhorska: Banská Štiavnica, či Pápa v Maďarsku.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Expozícia Oravský hrad