Fajky v zbierkach Oravského múzea

 

Výstava prezentuje unikátne umelecké výrobky – fajky, v zbierkovom fonde Oravského múzea, ktoré pochádzajú z okolitých kaštieľov a kúrií. Prezentované sú taktiež fajky nájdené archeologickým výskumom (Oravský hrad, Babín, Krivá). Výstava je doplnená fotografiami z archívu Oravského múzea.

Najstaršie fajky sú zo 17. storočia. Rozšírili sa počas tureckých vojen, pod vplyvom Turkov (dokladajú to najstaršie tvary fajok s hlavicou v tvare tureckého turbanu). V tom čase katolícka cirkev fajčenie a ich výrobu zakazovala. Napriek tomu sa fajky vyrábali v keramických dielňach, a to tajne. Až na prelome 18/19. storočia bolo fajkárstvo v habsburgskej monarchii uznané ako slobodná výrobná činnosť. Vytvorili sa špeciálne dielne na výrobu fajok, pričom si fajkári už svoje výrobky značkovali. Fajky už neboli len pre bežnú potrebu, stali sa symbolom sociálneho postavenia.

Na základe kolkov a značiek pozorujeme zaujímavé pohyby fajok v rámci Európy. Fajky na Orave pochádzajú z významných dielní vtedajšieho Uhorska: Banská Štiavnica, či Pápa v Maďarsku.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Expozícia Oravský hrad

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.