Fajky v zbierkach Oravského múzea

 

Výstava prezentuje unikátne umelecké výrobky – fajky, v zbierkovom fonde Oravského múzea, ktoré pochádzajú z okolitých kaštieľov a kúrií. Prezentované sú taktiež fajky nájdené archeologickým výskumom (Oravský hrad, Babín, Krivá). Výstava je doplnená fotografiami z archívu Oravského múzea.

Najstaršie fajky sú zo 17. storočia. Rozšírili sa počas tureckých vojen, pod vplyvom Turkov (dokladajú to najstaršie tvary fajok s hlavicou v tvare tureckého turbanu). V tom čase katolícka cirkev fajčenie a ich výrobu zakazovala. Napriek tomu sa fajky vyrábali v keramických dielňach, a to tajne. Až na prelome 18/19. storočia bolo fajkárstvo v habsburgskej monarchii uznané ako slobodná výrobná činnosť. Vytvorili sa špeciálne dielne na výrobu fajok, pričom si fajkári už svoje výrobky značkovali. Fajky už neboli len pre bežnú potrebu, stali sa symbolom sociálneho postavenia.

Na základe kolkov a značiek pozorujeme zaujímavé pohyby fajok v rámci Európy. Fajky na Orave pochádzajú z významných dielní vtedajšieho Uhorska: Banská Štiavnica, či Pápa v Maďarsku.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Expozícia Oravský hrad

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.