150 rokov Oravského múzea

V roku 2018 uplynie 150 rokov od vzniku Múzea Oravského komposesorátu na Oravskom hrade, predchodcu terajšieho Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

banner hrad vystava 150 vyrocie

Pri tejto príležitosti bude počas celého roka v priestoroch Horného hradu – Citadely prebiehať mini-výstava.

V ústrednej vitríne sa budú pravidelne obmieňať exponáty, ktoré priamo súvisia s činnosťou Oravského múzea. Vo vitríne sa budú prezentovať výskumné aktivity z odboru archeológie, prírodovedy, literatúry, etnografie a ďalších.

Informačný panel umiestnený v prechodnej miestnosti oboznamuje návštevníkov s históriou ale aj aktuálnou situáciou Oravského múzea.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Expozícia Oravský hrad