Modrotlač na Orave

Pôvod modrotlače siaha do oblastí Orientu, odkiaľ sa dostala aj do Európy. Modrotlačiarstvo bolo na území Slovenska rozšírené v priebehu 18. storočia hlavne v odeve mestského obyvateľstva. Do ľudového odevu a bytového textilu začalo prenikať v priebehu 19. storočia. Pod týmto pomenovaním rozumieme špecializované odvetvie farbiarstva, pri ktorom sa ľanové a konopné plátna s tlačenými vzormi alebo bez nich, farbia za studena v indigovom roztoku. Modrotlač je jedným z kultúrnych prvkov, ktorý vďaka svojím estetickým a praktickým úžitkovým vlastnostiam, prenikol postupne do všetkých sociálnych vrstiev. Do pestrosti vzorov vstupovali i samotní odberatelia, čo sa prejavilo v regionálnych i lokálnych odlišnostiach modrotlače. Najpočetnejšiu časť zbierkového fondu patriaceho pod správou Oravského múzea súvisiaceho s výrobou modrotlače, tvoria tzv. modrotlačové formy pochádzajúce zo zaniknutej farbiarskej dielne vo Veličnej, ktorá ukončila svoju činnosť v roku 1956. Svojou produkciou pokrývala predovšetkým spotrebu oravských domácností.

 

 

Expozícia Oravský hrad