Oravské múzeum prezentuje formou pútavých výstav výskumnú činnosť odborných pracovníkov a tiež sprístupnenie a spracovanie bohatého zbierkového fondu Oravského múzea.