Späť

Drevené podvaly

Vážení návštevníci,

Oravské múzeum ponúka bezplatne v expozícii Oravská lesná železnica časti drevených podvalov. Podvaly sú určené výhradne na stavebné účely a nie je možné ich využívať ako palivové drevo.

Podvaly je možné prezvať iba po vyplnení Čestného prehlásenia v pokladni Oravskej lesnej železnici v čase 9:00-17:00h, kde Vám budú poskytnuté potrebné informácie.

 

olz@oravkemuzeum.sk
+421 905 500 646