Späť

Drevené podvaly

Vážení návštevníci,

Oravské múzeum ponúka bezplatne v expozícii Oravská lesná železnica časti drevených podvalov. Podvaly sú určené výhradne na stavebné účely a nie je možné ich využívať ako palivové drevo.

Podvaly je možné prezvať iba po vyplnení Čestného prehlásenia v pokladni Oravskej lesnej železnici v čase 9:00-17:00h, kde Vám budú poskytnuté potrebné informácie.

 

olz@oravkemuzeum.sk
+421 905 500 646

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.