Späť

Archeologický výskum na Ostražici – prednáška

Vážení návštevníci,

pozývame Vás na prednášku o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu na hradisku Ostražica v Nižnej, ktorá sa uskutoční 8. marca 2019 o 18:00 v Dome kultúry v Nižnej. Prednáška je určená pre širokú verejnosť. Zároveň bude otvorená dlhodobá výstava archeologických nálezov z Ostražice.

Vstup je bezplatný.

Všetci ste srdečne vítaní!

archeologia@oravskemuzeum.sk
+421 43 581 61 14
www.oravskemuzeum.sk