Oddelenie odborných činnosti

Mgr. Iveta Florekovázástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia, historičkahistoria@oravskemuzeum.sk+421 43 5816112

Sekcia spoločenských vied

PhDr. Elena Beňušováetnografkaetnografia@oravskemuzeum.sk+421 43 5816118
PhDr. Martin Chmelíkhistorikmilitaria@oravskemuzeum.sk+421 43 5816114
PhDr. Erika Kulášováetnografkanarodopis@oravskemuzeum.sk+421 43 5816118
Mgr. Barbora Danielováarcheologičkaarcheologia@oravskemuzeum.sk+421 43 5816155

Sekcia prírodných vied

RNDr. Oľga Removčíkovábotanička, neživá prírodapriroda@oravskemuzeum.sk+421 43 5816132
Ing. Peter Tomáňbotanik, zoológiamykologia@oravskemuzeum.sk+421 43 5816142

Sekcia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu

Mária Reguliovádokumentátorka+421 43 5816120