Ekonomické oddelenie

Mgr. Mária Kubicovávedúca odd., ekonómkaekonom@oravskemuzeum.sk0905 240 320
Jana Náhlafinančná účtovníčkaormuzdk@vuczilina.sk+421 43 5864780