Literárnovedné oddelenie

Mgr. Katarína Ileninovávedúca oddelenia, literárna historičkabiblioteka@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780

Sekcia literárna

Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.literárna historičkaliterarne@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780
Antónia Kuhajdovádokumentátorka, lektorkalektordk@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780
Margita Golákoválektorka Hájovňa a M. Urban, Oravská Polhora 0907 114 021

Sekcia Bibliotéky Čaplovičiana

Mgr. Renata Jedlákováliterárna historičkabibliotekadk@oravskemuzeum.sk+421 43 5864780