Klenotnica Oravského hradu

Prízemie Thurzovho paláca bolo kompletne zrekonštruované v roku 2015. Nadviazalo sa tým na mimoriadne úspešnú komplexnú rekonštrukciu susednej Kaplnky sv. Michala, ktorá prebehla v rokoch 2003 – 2005. V prízemí Thurzovho paláca bolo objavených a následne zreštaurovaných viacero cenných dokladov vzácnej renesančnej maľby zachovanej v niekoľkých priestoroch. Zároveň došlo k prezentácii zaujímavých nálezových situácií, ktoré priniesol archeologický výskum prízemia.
Expozícia zapojila prízemie paláca a priľahlú kaplnku do jedného uzavretého návštevníckeho okruhu (Malý okruh B). Účelovo rôznorodé priestory prepojil svet uhorskej aristokracie, ktorá s Oravským hradom priamo dejinne súvisela, ako aj s jej záľubou v luxuse a zberateľstve, ktorá napokon podnietila aj vznik jedného z najstarších slovenských múzeí na Oravskom hrade v roku 1868.
Okrem samotných atraktívnych dobových interiérov, ktoré boli už dlhodobo neprístupné pre návštevníkov hradu, je v nich možné obdivovať napr. vystavené unikátne renesančné pohrebné textílie pochádzajúce z hradných krýpt, vzácny renesančný prsteň so vsadeným diamantom, ako aj množstvo ďalších atraktívnych exponátov.


_DSC1226.jpg
_DSC1240.jpg
_DSC1269.jpg
_DSC2859.JPG
_DSC2863.JPG
_DSC4277.jpg

Kaplnka sv. Michala

Kaplnka je situovaná v dolnej časti hradného areálu na Hlavnom nádvorí. Ako protestantskú modlitebňu ju dal postaviť Juraj Thurzo v rokoch 1610-1611. V kaplnke uvidíte dvojicu krýpt: Thurzovskú a Henkelovskú, obidve zo 17. storočia, prístenný epitaf na oslavu osobnosti Juraja Thurzu, posmrtné portréty Juraja Thurzu a Alžbety Czoborovej, posmrtné štíty, krstiteľnicu, kazateľnicu, reprodukciu pôvodného protestantského oltára, drevenú emporu. V polovici 18. storočia bol interiér kaplnky barokizovaný, katolizovaný a kaplnka bola zasvätená sv. Michalovi archanjelovi. V roku 1993 bola kaplnka vymiestnená a začali prvé výskumné práce, ďalšie výskumné práce pokračovali v roku 2001-2002 a v roku 2003-2005 prebehla samotná rekonštrukcia kaplnky sv. Michala. Pri rekonštrukcii bola preinvestovaná čiastka cca 10 000 000,- Sk. Slávnostne bola kaplnka otvorená 22. apríla 2006. Pre návštevníkov je prístupná od 29. apríla 2006.

Kaplnka sv. Michala sa stala 21. 8. 2006 víťazom súťaže „KULTÚRNA PAMIATKA ROKA“ v kategórii reštaurovanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky.


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg